Du kan få et indtryk af vores afdelinger ved at læse om os her på hjemmesiden, men det allerbedste er at komme på besøg hos os. Vi vil meget gerne have besøg! Er du interesseret i at besøge en bestemt afdeling, så send en mail til afdelingens pædagogiske leder. Afdelingerne kan have bestemte dage og tidsrum, hvor de tager imod besøg.

Vi glæder os til at møde dig og dit barn!


Børnehaven Guldbryllupsasylet – skriv til den pædagogiske leder

Børnehuset Jægergårdsgade – skriv til den pædagogiske leder

Børnehuset Ole Rømer – skriv til den pædagogiske leder

Frederiksbjerg Børnehus – skriv til den pædagogiske leder

Kroghsgade Vuggestue – skriv til den pædagogiske leder

Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole – skriv til den pædagogiske leder

Vuggestuen Jægergårdsgade – skriv til den pædagogiske leder

Vuggestuen Marselis Boulevard – skriv til den pædagogiske leder

Vores legepladser

Du og dit barn er velkomne til at bruge vores legepladser uden for vores åbningstid, hvis I bare passer godt på dem. Det er også en god måde at lære afdelingerne at kende på.

Her kommer vores børn fra

Vores børn kommer primært fra anvisningsdistriktet Frederiksbjerg-Læssøesgade, der er en del af garantidistriktet Horsensvej.

Læs mere på aarhus.dk/pasning