I Frederiksbjerg Børnehus er vi særligt optagede af at skabe læringsrum og læringsmiljøer, hvor børnene trives og udvikler sig. Vi har som fokus, at børnene skal mestre det næste, hvad enten det er at klare garderoberutiner, at samle et puslespil eller komme ind og ud af en leg på en god måde. Vi arbejder med at finde det enkelte barns nærmeste udviklingszone og skabe udvikling netop dér. Derfor kan krav og forventninger se forskellige ud fra barn til barn, selvom alle skal følge de normer og den kultur, vi har i vores ramme. Som eksempel har vi stilletid, når vi spiser, men der kan være et barn, der har brug for ekstra støtte for at kunne opfylde det krav, vi stiller. Derfor giver vi barnet den støtte, det har brug for i situationen.  

Vores dag er struktureret via vores visuelle tavler, hvor alle børn og voksne orienterer sig og ”læser” tavlen for at se, hvor de skal være, på hvilket tidspunkt og hvem de skal være sammen med. Det særlige ved denne forudsigelighed er, at det giver plads til fordybelse og nærvær i grupperne – og de voksne bruger deres tid sammen med børnene og ikke på at organisere sig.

Børnehaven ligger i den samme bygning som distriktets skole, Frederiksbjerg Skole. Ligesom de øvrige afdelinger i Frederiksbjerg Dagtilbud samarbejder vi med skolen om skolestart. Da vi bruger flere områder af skolen dagligt, kender børnene skolens faciliteter godt og er trygge ved skolens område, og det oplever vi som en fordel for børnene, når de skal starte i skole.

Da børnehaven ligger i samme bygning som Frederiksbjerg Skole, kan du både komme ind til os gennem skolen og gennem vores egen indgang på Sankt Anna Gade.

Vi har store, lyse, moderne lokaler og elsker, at der er plads omkring os. Det, at huset er funktionsopdelt, betyder, at rummene har en funktion – fx konstruktion,  kreativt værksted eller motorik. Rummene bærer præg af funktionen og er fyldt med legetøj og materiale til at fylde rummet med aktivitet. I konstruktion er der eksempelvis lego, byggeklodser og kineck, så vi kan skabe fordybelse omkring en konstruktionsleg. Den voksne kan på den måde – sammen med børnene – lade kreativiteten udfolde sig i rummene uden de store forstyrrelser af anden leg.  

Vores legeplads bæger præg af at være en legeplads i midtbyen. Vi opdeler legepladsen i forskellige ”rum”, som børnenes leg tager udgangspunkt i. Vi bevæger os ofte ud på tur i nærmiljøet for at tilbyde børnene et læringsrum med noget mere grønt, fx i skov og ved strand – men vi tager også på tur for at tilbyde børnene et kulturelt kig på ARoS, Moesgaard Muesem, DOKK1 m.m.

 

Frederiksbjerg Børnehus er normeret til 60 børn, og vi er ni voksne fastansat – seks pædagoger, to pædagogmedhjælpere og en pædagogisk leder.

Vores hus er funktionsopdelt med en ruminddeling, der tager udgangspunkt i forskellige aktivitetsfunktioner. Fx har vi et stort motorikrum, et kreativt værksted og et konstruktionsrum.

Børnene er fordelt i to grupper – Bjørneunger og Løveunger. I disse grupper spiser børnene mad, holder samling og har deres primærvoksne. 

Dagen er bygget op omkring vores visuelle tavler, der viser børn og voksne, hvem der leger hvor og med hvem.  Børnene bliver tilbudt både voksenbestemte aktiviteter og børnevalgte aktiviteter. Dagen starter samlet i hele huset. Klokken 9 fordeler børnene sig i deres dyregrupper og holder samling og spiser frugt. Derefter leger børnene på tværs af grupperne. De voksne har efter en ugeplan aftalt aktiviteter eller rum, som børnene fordeler sig efter. Klokken 11 spiser børnene i deres dyregrupper, og derefter går alle på legepladsen og kan frit lege med alle børn. På legepladsen om eftermiddagen er der meget fri leg – men der er også legestationer og voksne, der sætter lege i gang med de børn, der har lyst.

Vi har forskellige traditioner i Frederiksbjerg Børnehus. Vi holder sommerfest, efterårsfest og julefest, hvor vi inviterer børnenes forældre. Vi har fået skabt nogle dejlige traditioner omkring disse fester, hvor vi sammen skaber en stund med hygge, leg og lidt godt til ganen.

Når børnene skal starte i skole (som de kan gøre tre gange om året på Frederiksbjerg Skole), holder vi spring-ud-fest i dagtimerne med alle børn i huset. Skolestarterne får et diplom, en gave og skal springe ned fra en trappestige – som et symbol på, at de nu springer ud i det næste, de skal i gang med. Vi spiser fælles eftermiddagsmad, som skolestarternes forældre har medbragt. En hyggelig og stemningsfuld dag for børn og voksne i Frederiksbjerg Børnehus.

 

Frokost

I Frederiksbjerg Børnehus har forældrene (ved afstemning) valgt, at børnene skal have et forældrebetalt frokostmåltid, som bliver tilberedt i køkkenet på Frederiksbjerg Skole, som børnehaven ligger i sammenhæng med. 

Vi er vilde med mad uden kemi, og køkkenet på Frederiksbjerg Skole har det økologiske spisemærke i guld. Det betyder, at maden vi serverer for børnene er 90-100 % økologisk.

> Find Frederiksbjerg Skole på denne liste over økologiske spisesteder
Du er som forælder med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om børnene skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

> Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost (link)

Det gode fælles måltid skal i Frederiksbjerg Dagtilbud danne rammen om hygge, samvær og fællesskab, skabe madmod og maddannelse – og give barnet en forståelse for en god og sund madkultur. Det gode fælles måltid handler for os om god stemning ved bordet og omkring det fælles måltid og om et appetitligt fælles måltid med fokus på madmod og maddannelse. Læs mere i PDF'en herunder.


Eftermiddagsmad

Børnene i Frederiksbjerg Børnehus har madpakker med som eftermiddagsmad. Vi har lavet et lille skriv om madpakker, som du som forælder får, når dit barn starter hos os. Skrivet indeholder vores anbefalinger om den gode madpakke og fortæller også lidt om, hvordan vi støtter børnene ved eftermiddagsmåltidet, så de – i løbet af børnehavetiden – lærer at administrere deres madpakke og kende deres egne behov.


Kost og sikkerhed

I hele Frederiksbjerg Dagtilbud er vi naturligvis opmærksomme på sikkerhed i forbindelse med mad og måltider. Vi har formuleret en retningslinje for kost og sikkerhed i dagtilbuddet. Du kan læse retningslinjen i PDF'en herunder. 

 

 

Når dit barn starter hos os

Hvis dit barn har fået en plads i Frederiksbjerg Børnehus, modtager du en velkomstmail fra os. I mailen står der, hvem der vil blive barnets primærvoksen, og denne voksne kontakter jer cirka tre uger før opstart. En primærvoksen hos os betyder, at kontakten i starten vil være særligt til ham/hende. Kontakten til både dig og dit barn spreder vi ret hurtigt ud til flere voksne, da vi dækker åbningstiden sammen og er sammen på tværs af grupper i dagligdagen.

I er velkomne til at komme på besøg inden opstart, og vi tilbyder også, at barnet kommer på besøg sammen med sin vuggestue/dagpleje. Hvis du eller vuggestuen/dagplejen finder grund til, at vi mødes til et overleveringsmøde, skal du eller vuggestuen/dagplejen endelig kontakte os for at lave en aftale om det.

Når dit barn starter den første dag, vil du altid være på besøg sammen med dit barn. Dér tager vi en snak om, hvordan de næste dage kunne se ud. Vi har selvfølgelig en idé, men der er stor forskel på, hvordan børn oplever at starte i børnehave.

Hvis dit barn bruger ble, sut og/eller sover til middag, finder vi ud af at fortsætte det her hos os. Når dit barn starter i børnehave, skal det bruge sin energi på at få en god start og ikke på fx at blive blefri på samme tid.

Vi glæder os til at lære dig og dit barn at kende og til at I lærer vores hverdag at kende.


Mere om samarbejde med forældre

Under Fælles i dagtilbuddet > Samarbejde med forældre kan du læse meget mere om samarbejdet mellem vuggestue/børnehave og hjem. Du kan blandt andet læse om samtaler og møder, forældreråd, bestyrelse og forældretilfredshed.

 

 

Du kan læse, hvordan vi arbejder med dit barns udvikling, trivsel, dannelse og læring i hele Frederiksbjerg Dagtilbud under Fælles i dagtilbuddet > Dit barns udvikling og trivsel