Vi har fokus på at komme godt fra start sammen, så vi kan skabe en tryg hverdag for dit barn, hvor det udvikler sig og trives. Vi er opmærksomme på at få afstemt forventninger til vores samarbejde om dit barn.


Når dit barn starter hos os

Når du har takket ja til en plads i en af vores afdelinger i dagtilbuddet, får du nærmere besked om opstart fra den pædagogiske leder i afdelingen.

På hver afdelings side kan du læse lidt om, hvad afdelingen gør og forventer for at gøre starten for dit barn så god som overhovedet muligt. Under Vores afdelinger kan du finde den ønskede afdeling og åbne menupunktet Samarbejde med forældre for at læse mere om opstart:

> Gå til afdelingernes sider (link)


Positive overgange

Vi er optagede af at skabe nogle gode overgange for dit barn og dig som forælder fra hjem til vuggestue, fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. For at forberede børnene på overgangene arrangerer vi blandt andet besøg i kommende vuggestuer og børnehaver og har ældstebørns­grupper bestående af børn, der nærmer sig et skift til enten børnehave eller skole.

Samtaler og møder

Den daglige dialog, når du afleverer og henter dit barn, er vigtig og uerstattelig. Men i løbet af dit barns vuggestuetid og børnehavetid bliver du som forælder også tilbudt nogle samtaler, hvor der er mulighed for uforstyrret at tale mere detaljeret om dit barns udvikling og trivsel:

  • Samtaler ved opstart
  • Samtale når barnet er på vej mod 3 år
  • Samtale når barnet er på vej mod 5 år 

Ud over de "faste" samtaler, kan du altid bede om en samtale, hvis der er noget, du har brug for at tale mere dybdegående om. 

I august hvert år afholder hver afdeling et forældremøde, hvor der også er valg til afdelingens forældreråd (læs om forældreråd nedenfor). Derudover inviterer Frederiksbjerg Dagtilbud forældre fra alle dagtilbuddets afdelinger til forældremøder om følgende emner to gange om året – forår og efterår:

  • Børns sprogudvikling (for alle forældre)
  • Børn, der vokser op med flere sprog (for forældre med flere sprog i hjemmet)
  • Dagtilbuddets børnehaver og overgang til børnehave (for forældre med børn på cirka 2 år)


Forældretilfredshed

Aarhus Byråd besluttede i august 2019 at afskaffe den kommunale forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre i dagtilbud, på skoler og i fritidstilbud. En landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse erstatter den kommunale undersøgelse. 

Den seneste kommunale forældretilfredshedsundersøgelse blev gennemført i 2017. Du kan finde rapporten fra både Frederiksbjerg Dagtilbud og alle dagtilbuddets afdelinger her:

> Se den kommunale forældretilfredshedsundersøgelse fra 2017 (link)


Forældreråd

Der er et forældreråd i hver af dagtilbuddets afdelinger. Der er valg til rådet hvert år – i forbindelse med afdelingernes forældremøder i august. Måske har du lyst til at være en del af forældrerådet i dit barns afdeling og dermed få indflydelse på hverdagen i afdelingen? 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens forælderrepræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

> Læs mere om forældreråd i dagtilbud under aarhus.dk/demokrati (link)

Bestyrelse

Dagtilbuddets bestyrelse består af en forælder fra hvert forældreråd, tre medarbejderrepræsentanter og dagtilbudslederen. 

Som en del af vores bestyrelse er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelse på tværs af afdelingerne. Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

I de seneste år har bestyrelsen i Frederiksbjerg Dagtilbud blandt andet været med til at indføre en ny metode ved tilmelding til fællespasning og udarbejdet princip for samskabelse i dagtilbuddet og princip for dagtilbuddets inddragelse af lokalsamfund.

> Læs mere om bestyrelser i dagtilbud på aarhus.dk/demokrati (link)

Du er velkomment til at kontakte bestyrelsen i Frederiksbjerg Dagtilbud ved at sende en mail til bestyrelsesformand Mona Kræmmer Nielsen på monakraemmer@hotmail.com.

 

 

 

 


Formand

Mona kræmmer Nielsen, Vuggestuen Marselis Boulevard


Næstformand

Julie Cleve Remvig Gustavsen, Børnehaven Guldbryllupsasylet


Forældrerepræsentanter

Randi Rehmeier Sørensen, Kroghsgade Vuggestue
Nicholas Hovgaard, Frederiksbjerg Børnehus
Jan-Ole Herfurth, Vuggestuen Jægergårdsgade
Julie Strørup Olsen Børnehuset Jægergårdsgade
Rikke Lylloff, Børnehuset Ole Rømer


Medarbejderrepræsentanter

Pia Rasmussen
Camilla Herlufsen

Her finder du referater fra møder i dagtilbuddets bestyrelse

2023

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015